24-uurs zorg

24-Uurs zorg is thuiszorg en -verpleging die 7 dagen per week, 24 uur per dag wordt geboden. Aan de wens van cliënten om thuis te blijven wonen in geval van ouderdom, (terminale) ziekte, blijvend handicap of  de ziekte van Alzheimer wordt hiermee invulling gegeven.

samenstelling persoonlijk zorgteam

Met respect en aandacht voor persoonlijke voorkeuren wordt een team van verpleegkundigen samengesteld om doorlopend zorg te bieden en specialistische verpleegkundige handelingen te verrichten. De teams worden zo klein mogelijk gehouden om een vertrouwde en huiselijke sfeer te creëren. Het is immers nogal wat om altijd iemand over de vloer te hebben. In de regel wordt de zorg met 24-uurs diensten ingevuld, waarbij de zorgverlener blijft overnachten. Wanneer er ook ‘s nachts gewaakt moet worden, wordt dit apart ingevuld.

Praktische invulling

Jelly de Graaf kan voor cliënten een team initiëren, maar het zeker is ook mogelijk haar aan bestaande teams toe te voegen.

Personalia

Achternaam: de Graaf
Voornamen: Jelly
Geboortedatum: 16 juni 1974
Woonplaats: Hijum

Opleidingen

1993 - 1997 HBO-Verpleegkunde aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden 
1992 - 1993 HBO-Biotechnologie aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden (geen diploma)
1990 - 1992 HAVO aan het Johannes Calvijn Lyceum in Kampen 
1986 - 1990 MAVO aan ‘t Lichtschip in Dronten