financiering

Wanneer u blijvend intensieve zorg nodig heeft kunt u in veel gevallen vergoeding voor uw zorg krijgen via de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt ( Vanaf 1 januari 2015 vervangt de Wlz de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)). Aan de hand van uw zorgbehoefte bepalen zij of u voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) in aanmerking komt en stellen zij de hoogte hiervan vast. U bent daarna vrij in de keuze van uw zorgverlener.

In het geval dat u niet of slechts gedeeltelijk in aanmerking komt voor vergoeding van uw zorg kunt u uit eigen middelen een aanvulling hierop inkopen.

Jelly de Graaf verkent graag vrijblijvend met u de mogelijkheden.

contact

De ervaring leert dat geen zorgvraag gelijk is. Neem daarom gerust contact op om samen in een persoonlijk gesprek uw situatie vrijblijvend te bekijken.

Personalia

Achternaam: de Graaf
Voornamen: Jelly
Geboortedatum: 16 juni 1974
Woonplaats: Hijum

Opleidingen

1993 - 1997 HBO-Verpleegkunde aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden 
1992 - 1993 HBO-Biotechnologie aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden (geen diploma)
1990 - 1992 HAVO aan het Johannes Calvijn Lyceum in Kampen 
1986 - 1990 MAVO aan ‘t Lichtschip in Dronten